Keep up messages - maandelijkse nieuwsbrief met inspiratie voor transformatie

De feestdagen staan voor de deur, ik heb al veel projecten afgerond (waaronder het uitverkochte Kundalini Yoga Festival, zie foto hierboven ) en toch is mijn agenda nog vol met de laatste inkopen en afspraken voor kerst.


Eén van die nieuwe projecten is een serie online verdiepingsworkshops over PSOAS en de spirituele verbinding. Interessant voor iedereen met lage rugpijn, stijve heupen, pijn in je "core" én die op zoek is naar heelheid en ontspanning in het algemeen


Doe mee met de gratis introductie workshop op 27 december om 10:00.
Geef je
hier op. De opname bekijk je hier.Ik hoop dat je tijd kan maken om je lichaam, Mind en Ziel serieus te verzorgen tijdens dit prachtige seizoen van verstilling en introspectie.

Heilige Nachten

Van oudsher, nog van voor onze jaartelling werd in deze periode het werk stilgelegd... De tijd staat namelijk letterlijk even stil; deze 12 Heilige Nachten zijn het verschil in tijd tussen de maanstonden en de zonnewende.

Een mystieke periode; hemel en aarde voelen dichterbij elkaar en je kan je makkelijker verbinden met de/je onzichtbare wereld.


Naast alle uitbundige feestdagen is het een tijd die uitnodigt om te mediteren, te contempleren en je dromen op te schrijven.


Het is moeilijk om de vreugde, vrede en liefde van de Heilige Nachten te ervaren, wanneer je moe, gestrest en overbelast bent.


Zelf-zorg
is precies datgene wat je in staat stelt de geweldige partner, vriend,
dochter of zoon, moeder of vader te zijn die je wilt zijn.Een paar tips:

* Zorg ervoor dat je elke nacht 7-8 uur slaapt.

* Neem elke dag 5 minuten stilte in acht voor gebed, bezinning of meditatie.

* Eet zoveel mogelijk vers fruit en verse groenten

* Dagelijkse wandeling van 15 minuten

Het komt er op neem dat je in werkelijkheid maar 20 minuten van elke 24 uur claimt voor je eigen persoonlijke balans en gevoel van welzijn.


Hoe drukker je het hebt, hoe belangrijker die 20 minuten zijn om je gelukkigste, heiligste en gezondste zelf te blijven.


Geef jezelf toestemming om dit de mooiste tijd van het jaar te maken vanaf vandaag!Heb een fantastische kerst!


In licht & Liefde,

Annemieke Jagat Prem

Boek nu

Je leest nu de mijn maandelijkse nieuwsbrief met Keep Up! Messages. Wil je de Keep Up! berichten direct in je inbox ontvangen, meld je dan hier aan

You are now reading my monthly newsletter with Keep Up! Messages. If you want to receive the Keep Up! messages directly to your inbox, sign up here

Meld je aan

(Please not that this is a automated translation)

The holidays are just around the corner, I have already completed many projects (including the sold-out Kundalini Yoga Festival, see photo above ) and yet my diary is still full with final shopping and appointments for Christmas.


One of those new projects is a
series of online in-depth workshops on PSOAS and spiritual connection.
Interesting for anyone with low back pain, stiff hips, pain in your
"core".


Join the free introduction workshop on 27 December at 10:00.
Sign up
here. If needed, I will teach in English.


I hope you can make time to seriously take care of your body, Mind and Soul during this beautiful season of stillness and introspection.Holy Nights

Traditionally, even before our era, work was halted during this period.... Indeed, time literally stands still for a while; these 12 Holy Nights are the difference in time between the lunar noon and the solstice. A mystical
period; heaven and earth feel closer together and you can more easily connect with the/your invisible world.


Apart from all the lavish holidays, it is a time that invites you to meditate, contemplate and write down your dreams.


It is difficult to experience the joy, peace and love of the Holy Nights when you are tired, stressed and overloaded.


Self-care is exactly what enables you to be the wonderful partner, friend, daughter or son, mother or father you want to be.A few tips:

* Make sure you get 7-8 hours of sleep every night.

* Observe 5 minutes of silence every day for prayer, reflection or meditation.

* Eat as much fresh fruit and vegetables as possible

* Take a daily 15-minute walk

The
bottom line is that in reality, you only claim 20 minutes of every 24
hours for your own personal balance and sense of well-being.


The busier you are, the more important those 20 minutes are to remain your happiest, holiest and healthiest self.


Give yourself permission to make this the most wonderful time of the year from today!Have a fabulous Christmas!


In light & Love,

Annemieke Jagat Prem

Yes I am ready for radical self-care