Iedereen kent periodes van verliezen.

Wanneer je in het proces belandt van healing, herstel en veerkracht.

Wanneer je opnieuw moet uitvinden wie en hoe je bent, op het moment dat een belangrijk persoon niet langer in je leven is.

Je overleeft het, je zoekt rituelen, symbolen, handelingen die troost brengen.

Muziek en mantra's kunnen ook veel troost brengen.

De mantra Akaal zing ik vandaag weer, de dag na het overlijden van een goede vriendin.

Ik vraag mijn naasten, mijn vrienden, familie en yoga Sanghat om mijn vriendin mee te nemen in hun gebed, in meditatie, in prayer, ieder in zijn eigen vorm.

Zelf zing ik 17 dagen iedere dag Akaal. Het is de mantra die werkt voor Ziel van de overledene en ook troost biedt voor de naasten.

Ik wens dat de liefdesstroom voedt, geneest, herstelt.

Waarom zingen we Akaal bij overlijden?

Vanuit veel spirituele tradities wordt geleerd dat het het verlangen van elke ziel is (zelfs al voordat zij het lichaam verlaat) om de reis te maken naar een plaats die bekend is onder vele namen maar die meestal gewoon Thuis wordt genoemd.

In de traditie van miljoenen Sikhs en Kundalini yoga studenten over de hele wereld, wordt gemediteerd direct nadat de ziel het lichaam heeft verlaten. 

De mantra Akaal

Vrij vertaald betekent akaal:

"geen dood, doodloos, onsterfelijk, tijdloos" 

Deze klanken herinnert de Ziel aan haar in essentie onsterfelijke aard. 

Dit zijn twee versies van Akaal op Spotify:

Snatam Kaur:

https://open.spotify.com/track/3J9E8enc6XgEHYtz0UQmIv?si=ddffdb4e1bd44f1b

Ajeet:

https://open.spotify.com/track/7ehIxbkcQjTjpi061mbYxQ?si=411df285a31b4af

Bij een afscheidsdienst kan Akaal door de aanwezigen 3, 5 of 11 keer worden gezongen. 

Om de Ziel bij te staan kan je ook alleen of als groep, Akaal 11 minuten herhalen tijdens 17 dagen. 

Uitspraak: De twee lettergrepen spreek je uit als  "uh-Kaal": de eerste is kort en de tweede wordt met een lange adem uitgeblazen.

Vóór elke herhaling doe je een volledige inademing.

De 17-daagse periode is de periode dat de Ziel nog in de aardse frequenties verblijft, opruimt en alles leert wat zij kan van haar recent afgesloten leven.

De chant van de mantra helpt de Ziel om van de zwaardere aardse vibraties naar een hoger niveau te stijgen. 

Misschien om de Ziel tussen levens te "upliften" of om haar op een helderder pad te zetten voor het volgende leven. 

De kracht van deze chant kan de Ziel zelfs een zetje geven om het elektromagnetische veld van de aarde te verlaten en de sferen van de hemelse ethers binnen te treden.

Om de meditatie oefening te beginnen, chant hardop 11 minuten. 

Adem voor elke "Akaal" herhaling volledig in en de klanken zullen volledig doordringen. 

Deze chant werkt niet zozeer vanwege haar betekenis maar werkt door de combinatie van frequentie, de kracht van prana ofwel levenskracht die geleverd wordt door de adem…

én de liefde van de persoon die het chant laten samenvloeien in een machtige, krachtige golf van energie voor de ziel.

Hoe doe je de Akaal meditatie

 1. Tune in

Zit in kleermakerszit (benen gekruist) op je yogamat of in een rechte stoel met de handpalmen tegen elkaar in de gebedshouding op het hartcentrum.

2. Chant "Akaal"

gedurende 11 minuten

Blijf zitten met gekruiste benen, handen in Gyan Mudra (duimen en wijsvingers raken elkaar aan, rustend op je knieën of schoot).

De mantra is: Akaal (uitgesproken als "uh-KAAL")

3. Chant "Kaal Akaal"

gedurende 5-11 minutenmet je handen gekruist over het hartcentrum, met de linkerhand onder.

Een andere beschermende mantra die je kan zingen is:

Kaal Akaal Siri Kaal Maha Akaal Akaal Moorat

Deze mantra op Spotify:

https://open.spotify.com/track/0YbDxi8Ic4Re0kHRE4eqC3?si=71e21a7756ad4381

Deze mantra bouwt voort op de tegengestelde krachten van dood (Kaal) en doodloosheid (Akaal) en de onsterfelijke, vormloze aspecten van de goddelijkheid van de Ziel (Akaal Moorat) om vijandigheid beschermend te omhullen en af te sluiten. 

4. Eindig met "Longtime Sunshine Song".

Met je handpalmen tegen elkaar in de gebedsmudra op het hartcentrum.

https://open.spotify.com/track/0pIc5YvTmzRUGFZkCSmtio?si=ab3c0a5f61434cd0